Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Windows Xp Professional SP3 Auto Drivers v2.0 mediafire


Windows Xp Professional SP3 Auto Drivers v2.0 [Automatic Find Driver] Tested
Size : 691.12 MB


Tested By me on IBM, HP and Fujistsu Siemens Laptop, NO Serial Required , Auto Drivers installation Support, 100% Working.

Operating system: Windows XP Sevice Pack 3 x86 (32 bit).
Hệ điều hành: Windows Xp Sevice Pack 3 x86 (32 bit).
Hỗ trợ SATA: Có.
Hỗ trợ RAID: Có.
Hỗ trợ SCSI: Có.
Tự nhận drivers: Có.
Internet Explorer 8: Có
Windows Media Player 11: Có
Hotfixes: Có (cập nhật đến 11/2009)
Update trực tuyến: Được.
CD Key: Đã add sẵn.
File ảnh: File ISO chuẩn.
File download: WinRAR.
Số phần được cắt: 10 phần

Link download nằm ở ngay dưới đây
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét