Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

HD Tune Pro 4.61 [Mediafire]

HD Tune Pro là phiên bản mở rộng của HD Tune với nhiều tính năng mới mẻ như: đánh giá tốc độ ghi, xóa đĩa bảo mật, thiết lập AAM, xem trình trạng sử dụng thư mục, giám sát đĩa, các tham số dòng lệnh và đánh giá tập tin.

HD Tune Pro is a hard disk utility which has the following functions:
» Benchmark: measures the low-level performance (read/write)
» File Benchmark: measures the file performance (read/write)
» Info: shows detailed information
» Health: checks the health status by using SMART
» Error Scan: scans the surface for errors
» Erase: securely erases all data from the disk
» Disk Monitor: monitors disk access
» Folder View: shows disk space usage for each folder
» AAM: reduces noise or increases seek performance
» Temperature display

Size: 1.5 Mb
ОС | OS: Windows 2000/XP/Vista/7
Home Page: www.hdtune.com
Interface: EnglishLink download nằm ở ngay dưới đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét