Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Microsys Launcher 1.8.9 - Quản lý sử dụng phím tắt | mediafire
Microsys Launcher 1.8.9 | 1.32 MB

Quản lý dễ dàng sử dụng các phím tắt cá nhân để khởi động tất cả các loại tập tin
Launcher là một tập tin dễ sử dụng và quản lý ứng dụng phím tắt (shortcut) có thể khởi động tất cả các loại tập tin và các chương trình. Bạn có thể cài đặt và sử dụng Launcher từ máy tính của bạn và từ các phương tiện truyền thông di động như USB.


Tổ chức và khởi động các phím tắt với ứng dụng Launcher
Launcher là một tập tin dễ sử dụng và quản lý phím tắt ứng dụng có thể khởi động tất cả các loại tập tin và các chương trình. Cá hoạt động ''Kéo-và-thả'' được hỗ trợ khi mục chỉnh sửa được hiển thị trong Trình khởi động mở và khởi động trình đơn trong khay hệ thống.

Nó có thể tạo ra các phím tắt bằng cách kéo các tập tin ví dụ từ Windows Desktop và Windows File Explorer bằng cách thả chúng vào cửa sổ Launcher Manage Items: Ở đây bạn có thể cấu hình các phím tắt Launcher và Launcher khay menu. Nó có thể tạo ra một số lượng không giới hạn của người sử dụng xác định thư mục và các phím tắt mục tài liệu và các ứng dụng.

- Launcher cho phép bạn dễ dàng tạo ra các phím tắt và cấu hình tùy chọn khởi động:
- Cung cấp các thông số dòng lệnh trong các ứng dụng phím tắt.
- Cấu hình như một bệ phóng di động chạy trên USB và ổ đĩa.
- Hàng loạt các tập tin và thực thi khác hỗ trợ các tùy chọn tương tự như các ứng dụng.

Launcher nằm trong khay hệ thống mỗi mặc định cho phép khởi động nhanh chóng của tất cả các chương trình yêu thích và các tập tin thường được sử dụng. Launcher cũng hỗ trợ tùy chọn giao diện người dùng khác nhau, ví dụ như phông chữ với chương trình tùy biến thiết lập bao gồm các loại và kích cỡ.

Home page - http://www.microsystools.com/

Windows 7/ Vista/ XP/ 2000/ NT/ ME/ 98/ 95Link download nằm ở ngay dưới đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét