Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

AssetManage 2011 v11.0.2 Standard Edition | mediafire
Nếu đứng trên vai trò là Trưởng phòng Hành chánh thì khó khăn chính của bạn là gì? Kiểm kê tài sản, vâng, có thể vấn đề khiến bạn đau đầu đó là phải biết chính xác trong công ty có bao nhiêu loại tài sản và hiện chúng đang sử dụng cho việc gì và ở bộ phần nào của công ty. <BR /> 

Phần mềm AssetManage sẽ giúp bạn tất cả những công việc đó, nó là một giải pháp tổng thể trong việc quản lý tài sản trang thiết bị của công ty hiệu quả nhất. <BR /> 

Giao diện chính của phần mềm, khi mới nhìn qua thì sẽ làm bạn cảm thấy lúng túng vì nó có quá nhiều mục, nhưng chúng ta sẽ cùng làm quen qua một mô hình thực tế. <BR /> 

Công ty của bạn có hai trụ sở, trụ sở chính gọi là Main Office, một chi nhánh gọi là Branch Office, và mỗi trụ sở sẽ có nhiều bộ phận như IT, nhân sự, kinh doanh, môi giới... nhiệm vụ của bạn là quản lý tất cả tài sản của những trụ sở đó. <BR /> 

General Features: <BR />
* Use AssetManage to keep track of all your company assets, including <BR /> 

furniture, office equipment, computers and more. <BR /> 

* Scan and Print Barcodes. Create your own barcode labels. <BR /> 

* Track leases, maintenance, repair history and other expenses. <BR /> 

* Calculate Monthly and Annual Depreciation Tables. <BR /> 

* Use the Asset Audit Wizard to find missing assets. <BR /> 

* Includes many useful reports. Create your own reports using the <BR /> 

Integrated Report Designer. <BR /> 

* Attach images, files and Internet links to each record. <BR /> 

* Automatically track changes in Asset assignment or Location

Link download nằm ở ngay dưới đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét